VeloStrail

Mer om VeloStrail

veloSTRAIL – tillåter passage på ett säkert och enkelt sätt.

Vid plankorsningar utgör flänsrännan, vilken behöver hållas fri för hjulparens hjulflänsar, en särskild fara för cyklister, rullstolsburna, fotgängare etc. Ett annat problem är snö och isbildningar i flänsrännan under vinterperioden. För dessa fall har STRAIL lagt till veloSTRAIL i sin produktfamilj. veloSTRAIL visar sina uppenbara fördelar i de områden där cyklister, rullstolsburna, inlines-åkare, personer med barnvagnar såväl som med rullväska behöver använda en plankorsning säkert och enkelt. En enkelt utbytbar gummidel, som passas in utan att innerpanelen tas bort, stänger flänsrännan. Även för underhåll är veloSTRAIL mycket kostnadseffektivt, endast en mycket kort, begränsad avstängningstid krävs för att byta den utbytbara gummidelen. Inga verktyg behövs och endast minimalt med personal.

Beskrivning

veloSTRAIL – tillåter passage på ett säkert och enkelt sätt.

veloSTRAIL – systemet utan flänsränna.

veloSTRAIL består av 600 mm innerpaneler och en ny typ av anslutning av paneler mot den utbytbara paneldelen (click-system utan limning). Panelenheterna byggs ihop till en enhet utan skarvöppningar genom vårt tätlåsande system. En mjuk övergång mellan elementen utan ojämna kanter såväl som en kompletterande låsmekanism under rälens huvud gör passage av korsningen mycket bekväm. Under vinterperioden behöver flänsrännan inte längre hållas fri från snö och is.

  • säker passage för cyklister, rullstolsburna, inlines-åkare, personer med barnvagn eller rullväska
  • säker anslutning av den utbytbara delen till veloSTRAIL innerpanel genom ett flertal inbyggda låsmekanismer
  • lägesstabilt genom ett flertal inbyggda rörelseskydd i alla riktningar

Ytterligare information

Dimensioner 120 × 1435 cm