PedeStrail

Mer om PedeStrail

pedeSTRAIL – en höghållfast och långlivad däckning.

Vi har utvecklat pedeSTRAIL speciellt för passage för fotgängare och cyklister vid övergångar på järnvägsstationer, spårvägshållplatser, depåer och industrianläggningar. Eftersom 900 mm panelerna har håligheter på undersidan är de lätta och enkla att hantera, trots sin storlek. pedeSTRAIL, ett system som är oberoende av sliperavstånd, har en integrerad, smal flänsränna som underlättar särskilt för fotgängare och cyklister liksom för personer med barnvagn eller rullstolsburna.

pedeSTRAIL – den säkra passagen för fotgängare och cyklister.

Ytan som utvecklats speciellt för att möta behoven och kraven från fotgängare och cyklister säkerställer en säker och bekväm användning av plankorsningen.

Modulsystemet finns tillgängligt för alla spår- och slipertyper. Det omfattar individuella panelenheter av helgummi hopbyggda till en enhet genom vårt tätlåsande system.

Eftersom arbetstiden för installation och borttagning av de lätta panelerna kan hållas till ett minimum blir installationen enkel och kostnadseffektiv likaväl som spårunderhållet.

  • kostnadseffektivt
  • mycket enkel installation och borttagning
  • mycket lång livslängd

finns med smal flänsränna ( 40mm) som option för spårvägar

 

Beskrivning

produkt för gångfålla.

Notera max belastning 500 kg (tänk på hur man sköter snöröjning)

Ytterligare information

Dimensioner 90 × 320 × 25 cm
Längd

0,9 m