Mässor och Länkar

Mässor

Inom vårt specialområde finns framför allt tre stora mässor att ta hänsyn till och som vi gärna rekommenderar ett besök på, Nordic Rail, Innotrans och IAF.
Det här är de viktigaste mässorna inom järnvägsbranschen och Goodrail finns alltid representerade i deras montrar. Besök oss gärna där.
För dig som kund finns det även möjlighet att besöka våra leverantörers fabriker. Hör av dig så hjälper vi till att ordna ett besök.

Mässan som är aktuell just nu är Nordic Rail i Jönköping:

Kommande mässor

Train & Rail

Stockholm

25-27 april 2023

Elmia Nordic Rail

Jönköping

10 – 12 oktober 2023

Iaf

Münster

31 maj – 2 juni 2022

Innotrans

Berlin

20 – 23 september 2022

Våra två största varumärken - länkar

Strail

Det säkra system för övergångar som passar till tung trafik, radiespår, spårväxlar mm..
Strailway plastslipers, Strail grid ”antitress pass” mm nya kantbalkar (3,6 meter långa)

Zephir

Batteri och dieseldrivna rangerlösningar dvs tvåvägslok. Lokotraktor av tvåvägstyp, som ger möjlighet att spara i underhållskostnader, dieselkostnader jämfört med spårgående rangerlok. För lok och vagn verkstäder finns även batteridrivna lösningar.

Specialmaskiner

Vi har samarbete med tillverkare av maskiner för spårbyggnation och kontaktelningsarbete och det gäller även uthyrning till projekt. Uthyrningstid bör var minst 3 månader. Kontakta oss för mer information.

Goodrail - Bygg och underhåll av järnvägar

Kraiburg

Strail är ett tyskt företag som ingår i Kraiburgkoncernen. De är specialiserade på gummiprodukter för bl.a järnväg och idrottsanläggningar. Deras plankorsningar i gummi är ett patenterat system. Förutom detta har man även plattformskanter i gummi mm.

Zephir

Zephir Spa är ett italienskt företag som är specialiserade på rangerlok med gummihjulsdrift.
Fordon är speciellt framtagna för att rangera järnvägsvagnar, lok på bangårdar, godsterminaler och verkstäder. De kan köras på räls och mark genom sin konstruktion. De har leverart Lokotraktor sedan 1976, det har blivit över 2500 lok. Vi har referenser i Norden.