InnoStrail

Mer om InnoStrail

InnoSTRAIL kan levereras för alla befästningar. Systemet kombinerar därmed kosntnadsfördelar med ett stort antal användningsområden.

-prisfördelaktigt system

-oberoende av slipersavstånd

-för bilvägar med tillåten axellast på: 11,5ton (låg trafikintensitet tunga fordon)

Beskrivning

InnoSTRAIL

Vi rekommenderar InnoStrail för plankorsningar med ett trafikflöde från medel till högt (beroende på spårstruktur).Detta system är oberoende av slipersavståndet, uppbyggt av större 900mm inner- och ytterpaneler, vilka kännetecknas av en romb yta med hög friktion.

-tillåten belastning 11,5ton (låg trafikintensitet tunga fordon) (för övriga applikationer kan ni kontakta oss för beräkning)

 

Ytterligare information

Dimensioner 900 × 713 cm