STRAIL

Mer om STRAIL

STRAIL är perfekt anpassat till de vanligast använda profilerna.

STRAIL tål tunga laster under lång tid, men installeras likväl snabbt och enkelt.

Ni bör välja STRAIL för korsningar med stort trafikflöde av alla typer av fordon.

Beskrivning

STRAIL – det högklassiga systemet.

STRAIL är en höghållfast, slittålig däckning för plankorsningar. Modulsystemet består av individuella panelenheter av helgummi hopbyggda till en enhet genom vårt tätlåsande system.

STRAIL finns i varianter utformade för alla typer av räls och/eller sliprar. Ytan, vilken klarar högt slitage, är tillverkad av en patenterad, högteknologisk gummiblandning med vulkaniserad korund och garanterar utmärkt slirningsmotstånd. En ytterligare egenskap är romb-designen med pyramidtoppar som är optimerad för våta tillstånd och klarar snabb avrinning av regn- och smältvatten.

SRT-värdet (standardiserat värde för mått på slirningsmotstånd i vått tillstånd) ligger på samma nivå som det för asfalt. Detta möjliggör för STRAIL att uppfylla normerna för vägbeläggningsgrepp och trafiksäkerhet i vått tillstånd, utgivna av German Federal Highway Research Institute (BASt).

Nerfasade kanter skyddar panelkanterna – speciellt vid maximala laster (t.ex. vid svängande trafik).

Genom att använda detta material minskas buller avsevärt, vilket gör passage av plankorsningen bekvämare för trafiken.

  • snabb och enkel installation, enkel hantering – sparar kostnader
  • ljudlös – den ”tysta” plankorsningen
  • kompakta panelenheter (600 mm/1200 mm innerpaneler samt 1200 mm ytterpaneler)
  • enkelt och kostnadseffektivt spårunderhåll
  • kort installations- och borttagningstid