Backa 

Produkter

Produkter

Här kommer ett urval av en del av de produkter vi erbjuder. (broschyrer finns under "Dokument")
Kontakta gärna oss för sådant du inte hittar på vår hemsida då vi har produkter och samarbeten som inte presenteras här.

Pyramidmatta i gummi som hindrar spårspring. 

Som en nyhet i Norden erbjuder vi en gummimatta som fungerar som en hinder att gå i spåret. Trafikverket har ökade kostnader med spårspring som orsakar både olyckor och tågförseningar.

STRAILGRID systemet består ev en gummiplatta (gummimatta) som kommer i en universalstorlek, den monteras i spåret i ca 4,5 meter eller längre längs med spåret, man täckar även ytan ända ut till betong, stängsel ut mot sidan, plattor är lätta att lägga. mattorna består av pryamider i 3 olika höjder som försvårar att gå i spåret.

 

Järnvägsövergångar i helgummi.  Tillverkare Kraiburg (STRAIL).
Med Strail erbjuder vi ett komplett produktsortiment av kundanpassade järnvägsövergångar i helgummi. Det är skräddarsydda produkter som passar olika typer av övergångar beroende på last, trafiktyp och om den ska byggas in i en växel. Strail finns för den nya slipers och befästningskombinationen med Fastclip.

Strail finns i följande produkttyper:

STRAIL den vanligast förekommande typen i Sverige med hög bärighet, slittålig och har lång livslängd
INNOSTRAIL då man har ett slipersavstånd som är större ön 600 mm väljer man denna produkt.
PEDESTRAIL för gång och cykelvägstrafik, lägre inköpskostnad and övriga produkter. Används även som övergångar i järnvägstunnlar där evakuering av passagerare ska ske.
VELOSTRAIL systemet utan flänsränna, säker övergång för cyklister, rullatorer, rullstolsburna mm genom att man eliminerar flänsrännan, denna produkt ger en garanterad livslängd och minskar skaderisken för  bl.a. cyklister då de korsar ett spår på snedden. Framtidens skydd för cyklister.
PONTISTRAIL För områden med frekvent tung trafik finns detta system som består av lastbärare av aluminium för att ge extra stabilitet då de tunga axellasterna passerar övergången. De installationer som finns i Sverige visas mycket gott resultat när det gäller hållfasthet, bärighet, slitage.
Plattformskant Vi erbjuder plattformskanter i gummi som är anpassade enligt kunden specifika önskemål. Man kan minska mellanrummet mellan vagn och plattform genom denna lösning.

 

STRAILGRID Strails nya produkt för intrångsskydd, passagehinder, antitresspass panel. Den består av pyramidformar av olika höjd som hindrar fotgängare att
gena över spåret, gå in i tunnlar mm.

Klicka här för STRAILGRID antitresspass panels

Plastslipers /kompositslipers

Genom att tillverka slipers av en blanding av återvunnet och nytt materil kan vui erbjuda plast/kompositslipers från STRAIL  produkten heter STRAILWAY  länk till Strail hemsida klicka här

Gemensamt för STRAIL system är att de har ett låsande och tätt system, det har väl dokumenterad livslängd i olika miljöer på olika marknader, mycket bar ekonomi över dess livslängd. Går snabbt att montera, godkänd av Banverket.

Maskiner för byggnation och underhåll av spårsystem.
För byggnation och underhåll av järnväg och dess kontaktledningssystem krävs det beprövad teknik och maskiner som uppfyller de krav och specifikationer som kunder och regelverk ställer.
Vi arbetar i enbart ihop med leverantör om uppfyller dessa villkor.
Vi erbjuder produkter som.

Kontaktledningstralla, arbetsplattform Allt från boogie baserad trallor till mindre mobila trallor som är av- och påkörningsbara ute på spåret.
Motortralla För snöbekämpning, med kranar, lastflak mm.
Befästningsmaskiner För alla befästningar, som FASTCLIP, E-clip mm.
Neutraliseringsutrustning Rälssträckare av lättviktmodell både körbara och som paket med avskrotare.
Rälskapmaskin Snabba och raka kapresultat med 400 mm skiva.
Stoppaggregat
Som motortralla eller som aggregat till grävare.
Rälshjul
Vi levererar hjul till maskinbyggare.
Mätinstrument Elektroniska mätinstrument för växlar mm för att effektivisera datahanteringen.
Grävare  för arbete på spår, i tunnlar, med begränsat utrymme.

Tillverkare är Geismar som är välkänt inom järnvägsbranschen och har funnits på marknaden i över 80 år. Geismar har ett av marknadens mest omfattande järnvägsspecifika produktsortiment för järnvägsmarknaden.
Vi har även ett nätverk i och utanför Sverige för olika järnvägspecifika produkter och vi hjälper gärna till att hitta rätt produkt för er.

 

Rangerlok, växlingslok, dragfordon för bangårdar och lokverkstad.
Vi erbjuder gummihjuls baserade draglok till terminaler och industrin i Sverige.
Man kan gå från omodernt gammalt diesellok till ett modernt växlingslok och tjäna pengar på det. Vi erbjuder växlingslok (gummihjul med spårföljare) med batteri eller dieseldrift med en dragkraft från 500 ton till 6000 ton. Man får mer dragkraft med lägre vikt, förbrukar mindre diesel jämfört med traditionellt diesellok, är anpassat till egna driften. Dessa finns med radiostyrning, vagnsbroms, automatisk koppling till vagnar mm.  Det företag vi arbetar ihop med är ZEPHIR som är marknadsledande inom detta område. Vi ger gärna en kalkyl, baserad på er drift för att se vad kostnaden skulle bli med att använda en Lokotraktor från oss.  Det finns miljöfördelar genom lägre dieselförbrukning, och arbetsmiljöfördelar med batteridrivna lok.

Lyftbockar, pelarlyftar till underhållsverkstäder för lok av vagnar och andra spårbundnafordon, både mobila och fast installerade. För underlätta svetsning av ramar så har vi en lyst som kan vrida tex ramen till en järnvägsvagn så man får bättre arbetsposition vid arbete.

Övriga produkter, dumper med rälshjul, spårgående dumprar och andra specialfordon för banarbete.

 

Spårvägsdepå.

I en spårvägsdepå. Vi har batterdrivna dragutrustningar för att dra vagnar och boggies. Bombardier, Alstom, Railcare, Mantena, LKAB, Fortum, hector Rail mm har denna typ av utrustning, som kallas CRAB, eller KUBO från Zephir. Finns även i hjulsvarvar.

 

Stoppsko, rälssko
Bild på en stoppsko med låsningsfunktion.

 

 


 

Hem   |   Företaget   |   Produkter   |   Dokument   |   Länkar   |   Mässor   |   Kontakt   |   Information in English   |   Bilder   |   Bildgalleri
  Goodrail  ·  Saldovägen 3, Lokal/PL 14  ·  17562 Järfälla  ·  08-58012974  ·  info@goodrail.com  ·  www.goodrail.com
Copyright 2021 Goodrail Sweden AB